Tillbehör

Belysning, hjullösningar och pallar, flygelbänkar höj och sänkbara med gasfunktion etc.
Transporter

av instrument inom eller utomlands. Vi har kontakter  med försäkrade transportörer för långa eller korta körningar.
Naturligtvis tar de även hela bohaget om så önskas.

.