Stämning

Vi utför stämning av flyglar, pianon eller cembali. Normalt jobbar vi datormässigt med programmet Reyburn Cyber Tuner.
Den jobbar på alla önskade tonhöjder, nio olika sträckningar av oktaver – allt efter tycke och smak. Massor av historiska stämsätt om så önskas. Räcker inte detta kan vi stämma bra med örat, med många års erfarenhet.