Konsert och inspelning

Är instrumentet i god kondition för en konsert?
Rådgör gärna med oss angående instrumentet före evenemanget.
Vi kan även hyra ut ett instrument i lämplig storlek och klang.