Klimatstyrning

Sedan 1992 har vi byggt in ett  amerikanskt system i pianon och flyglar. Det heter Piano Life Saver®, och har bara nöjda kunder som gensvar, se även www.pianolifesaver.com


Tonhöjd

även kallad PITCH på engelska. Normal tonhöjd är 440 Hz (Hertz) Dock använder Sveriges Radio - SVT, alla orkesterföreningar och även numera Musikhögskolorna i landet 442 Hz. I hela Mellaneuropa florerar en massa olika tonhöjder på varje musikscen, ända upp till 449 Hz!

.

.